Mars- Flyet på plass

Det første av tre fly vi får inn i løpet av forsommeren er på plass, på Stord, en A32

Neste som blir en A22 kommer i løpet av de neste ukene. Nytt fly?, vi kan nå levere på 3- 4 uker.

Mot 12 måner som er leveringstiden fra fabrikken.