Nå leveres A32 også med Rotax-912iS.

Aeroprakt har til nå ikke ønsket å levere A32 med andre motoralternativer enn Rotax 912 ULS. Nå har de imidlertid testet ut 912iS, og starter leveransen av A32 med også med Rotax – 912iS.