Innflyging Ripel Aerodrom

En rask tur til Lista, her er bilde fra avgang Lista og fil fra landing etter turen på hjemmebanen, Ripel Aerodrom

Foto:Reidar Olsen
Filmet av Bård Ivar Bru