A22LS med Amfibie

Hvorfor ikke bruke vinteren til å montere amfibier flottører på en Aeroprakt A22LS

Med de nye vektgrensene vil det være mulig å montere Fillinger amfibie flottører på A22

Er du rask får du fly og rigg hos oss før Jul, flottørene kjøper du direkte fra Fillinger, som også gir deg veiledning i monteringsarbeidet.

Aeroprakt godkjenner både Fillinger og Full Lotus flottører på A22

Fra produksjonen.
Aslak sin A22 med Full Lotus flottører, er et godt alternativ.