Bestilling og garanti

Slik Bestiller du en Aertoprakt

Hvordan skal ditt fly se ut Bestem deg for typen, og velg det utstyret du ønsker. 

Bestem deg for for ekstra utstyr og fargen på flyet. Bruk priskalkulatoren til å velge ekstra utstyret. (vi hjelper deg gjerne å med å sette dette opp.)

Ikke vent

Vær ute i god tid, fabrikken har mellom 6- 12 måneders leveringstid.

Microlight Norway tar inn noen fly hver sesong på egen risiko, disse kan leveres på kort varsel. Men med små muligheter for endringer på utstyr.

Betalings betingelser

Første avdrag;   ved signering av ordre 25% av kontrakt sum

Andre avdrag;  produksjonsuken, og før flyet blir sendt fra fabrikken 40% av kontrakt sum

Tredje og siste avdrag; ved levering, og før avreise 35% av kontrakt sum

Brytes kontrakten av kjøper vil kjøper mota 50% av innbetalt forskudd, når flyet er solgt videre. Utakk er ved dødsfall eller alvorlig sykdom, der 90% vil bli tilbakebetalt. Brytes kontrakten av selger får kjøpere tilbakebetalt hele beløpet som er innbetalt..

Bindene pris

Får du en kontrakt fra oss, der ditt fly er spesifisert med valgt utstyr, og en bindene pris. Når kontrakten er signert og første avdrag er innbetalt, sender vi dette til fabrikken, innen kort tid  vil vi da få oppgitt et produksjonsnummer og informasjon om hvilken uke flyet vil bli produsert. 

Flyet ankommer Stord ca 14 dager etter produksjonsuken.  Får du en kontrakt fra oss, der ditt fly er spesifisert med valgt utstyr, og en bindene pris.

Med unntak av:

  • Skulle kjøper ønske ekstra utstyr, etter kontrakten er signert, og før levering. Må dette avtales skriftlig. Avregninger skjer ved betaling av siste avdrag

 – Dersom det før levering eller før utløpet av avtalt leveringstid finner sted endringer i 

  • toll og avgiftssatser
  • fabrikk prisen som får betydning for inportørens innkjøpspris endres kjøpesummen tilsvarende kjøpesummen.
  • Merverdiavgift påløper med den, til en hvor tid gjeldende avgiftssats
  • Ved prisøkning overstiger 6% av kjøpesum, har kjøper rett til å heve kjøpet. Dette gjelder ikke dersom flyet  er bestilt med særskillte spesifikasjoner, eller dersom avtalt leveringstid er mer enn 6 måneder fra kontraksdato

Garanti

Flyet leveres med 12 mnd eller 150 timers, det som kommer først, garanti

Garantien for motoren avhenger av at eier sender inn eierbeviset til Rotax. Microlight Norway kan ikke ta ansvaret for dette.

Det forutsettes at alle service gitt i henholdsvis fly og motormanualer følges.

Og at en kun bruker godkjent av fabrikant av henholdsvis fly og motor deler her inkludert olje og drivstoff.

Garantien faller bort dersom det i garanti perioden blir utført uautorisert reparasjoner og eller blir gjort modifikasjoner på utstyret.

Flyet leveres godkjent

Flyet leveres med flygetilatese.  Flyet er godkjent fra, fabrikken, for 600 kg som landfly og 650 som sjøfly.

Aircraft conforming to ASTM F2245 rev 11 or later (LSA), provided that the manufacturer has provided a self-declaration for the aircraft in question

Be the first to comment

Leave a Reply