Her er flyet for deg !

På tross av krigen i Ukraina, så klarte Aeroprakt å produsere 78 fly i 2022, mot 92 i 2021, ikke nok med det men de har også bygget nye fabrikklokaler som er dimensjonert for produksjon av hele 150 fly per år. De produserer både A22 og A32, men de siste årene er det en stor overvekt av A32. Det selges spesielt mange fly i Australia og USA, men Aeroprakt var også det mest selgende sportsflyet i Tyskland i 2021.

Har du lyst å prøvefly, er det bare å ta kontakt.